Aktualności

W ramach Międzynarodowej Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA - EMPATYCZNA POLSKA zapraszamy na ekskluzywny warsztat dotyczący prowadzenia rozmowy wspierającej i rozmowy motywującej z uczniami i innymi osobami.

W dniach 24 - 26 września na XIII Kongresie Kadry kierowniczej oświaty  w Toruniu prowadzimy warsztaty, Open Space dla uczestnikow oraz bierzemy udział w panelu programowym.

W ramach dotacji PARPA wspólnie z zespołem SOPHIa realizujemy bezpłatne szkolenia przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Program Nauki Zachowania

Wspólnie z Unniwersytetem jagiellońskim realizatorem projektu ORE w województwie śląskim prowadzę szkolenia dla dyrektorów szkół.