Aktualności

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych do współpracy przy tworzeniu nowego programu profilaktyczno - wychowawczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
W projekcie jako eksperci uczestniczyć będą m. innymi znani trenerzy i naukowcy: Andrzej Kołodziejczyk, Tomasz Kołodziejczyk, Jakub Kołodziejczyk i Jacek Pyżalski.
Nowy program tworzony jest na zlecenie PARPA jako zadanie konkursowe Opracowanie programu profilaktyki uniwersalnej wspierającego prawidłowy rozwój uczniów, finansowane z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Realizatorem projektu jest MJRConsulting a autorami nowego programu zespół trenerski NODN Sophia.
Czas trwania projektu zaplanowano do końca 2020 roku.


Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych do współpracy przy tworzeniu nowego programu profilaktyczno - wychowawczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
W projekcie jako eksperci uczestniczyć będą m. innymi znani trenerzy i naukowcy: Andrzej Kołodziejczyk, Tomasz Kołodziejczyk, Jakub Kołodziejczyk i Jacek Pyżalski.
Nowy program tworzony jest na zlecenie PARPA jako zadanie konkursowe Opracowanie programu profilaktyki uniwersalnej wspierającego prawidłowy rozwój uczniów, finansowane z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Realizatorem projektu jest MJRConsulting a autorami nowego programu zespół trenerski NODN Sophia.
Czas trwania projektu zaplanowano do końca 2020 roku.


W dniach 24 - 26 września na XIII Kongresie Kadry kierowniczej oświaty  w Toruniu prowadzimy warsztaty, Open Space dla uczestnikow oraz bierzemy udział w panelu programowym.

W ramach dotacji PARPA wspólnie z zespołem SOPHIa realizujemy bezpłatne szkolenia przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Program Nauki Zachowania

W ramach Międzynarodowej Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA - EMPATYCZNA POLSKA zapraszamy na ekskluzywny warsztat dotyczący prowadzenia rozmowy wspierającej i rozmowy motywującej z uczniami i innymi osobami.

Warsztaty nt języka serca. Nowoczesne podejście uwzględniające dorobek kultury i nauki w obszarze dążenia do osobistego szczęścia w głęboko humanistycznym i praktycznym ujęciu. Warsztat o porozumiewaniu się z samym soba i z innymi. Bliskimi i dalekimi. O "rozpuszczaniu wrogów" i o spełnieniu w relacjach

Wspólnie z Unniwersytetem jagiellońskim realizatorem projektu ORE w województwie śląskim prowadzę szkolenia dla dyrektorów szkół.