Z przyjemnością w najbliższych dniach wybieram się z przyjaciółmi do Jastrzębiej Góry. Na zaproszenie Urzędu Miasta. w Sopocie wspólnie poprowadzimy wykłady i warsztaty poświęcone umiejętnościom komunikacyjnym i wychowawczym.
Mój warsztat dotyczący umiejętności wspierania nauczycieli, rodziców i uczniów w szkole wypełnimy z uczestnikami praktycznymi ćwiczeniami związanymi z prowadzeniem dialogu wspierającego.

Przyjrzymy się najważniejszym barierom komunikacyjnym utrudniającym dialog, kluczowym aspektom wyrażania swoich przekonań i potrzeb oraz umiejętności wsłuchania się w słowa i ukryte za nimi potrzeby rozmówcy. Dążąc do treningu dialogu sokratejskiego zajmiemy się sposobami prowadzenia rozmowy za pomocą pytań unikając tzw. pytań oskarżających (np. dlaczego?), budując pytania zmierzające do wzmacniania poczucia własnej wartości, rozwijania motywacji wewnętrznej i dokonywania autonomicznych wyborów rozmówców. Nie będziemy przy tym unikać asertywnego stawiania granic.
Uczestnicy dwudniowego spotkania: dyrektorzy i vicedyrektorzy sopockich szkół pracować będą w ok 14 osobowych grupach symultanicznie. Każdy uczestnik spośród trzech warsztatów wybierze dwa najbardziej dla niego interesujące. Dwa pozostałe tematy to Działania szkoły w uczeniu i wzmacnianiu pozytywnych zachowań uczniów oraz Współpraca z rodzicami w sytuacjach trudnych. Poprowadzą je Norbert Karaszewski i Staszek Bobula. Mamy nadzieje na inspirujące spotkanie z doświadczonymi i wymagającymi uczestnikami.