W ramach dotacji PARPA wspólnie z zespołem SOPHIa realizujemy bezpłatne szkolenia przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Program Nauki Zachowania


Szkolenia w 2018 roku ponownie realizowane są w ramach realizacji  zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Dla 20 szkół wdrażających PNZ prowadzone są 25-godzinne warsztaty umiejętności. Warsztaty te mogą się odbyć w dowolnym dogodnym dla szkoły terminie uzgodnionym z konsultantami i trenerami.  dostosowywania PNZ do warunków szkolnyły.

Warsztaty są niezbedne dla prawidłowego wdrazania Programu. Obejmują nie tylko trening niezbednych umiejętności ale także wsparcie dotyczące wdrożenia programu w szkole.
Dla szkół, które jako pierwsze rozpoczną wdrażanie Programu NODN Sophia zaoferuje dodatkowe bezpłatne wsparcie w ramach programu ewaluacji efektywności PNZ.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Z przyznanych środków pochodzących z Narodowego Programu Zdrowia sfinansowane zostaną wszystkie koszty merytoryczne Projektu: szkolenia, warsztaty i wsparcie trenerskie dla szkół) oraz koszty pobytu konsultantów podczas szkolenia w Warszawie.
Szkoły zgłoszone do Projektu ponoszą koszty dojazdu koordynatora na szkolenie w Warszawie.

Aktualnie nabór placówek do projektu zostal zakończony!
Szkoły zainteresowane skorzystaniem ze szkoleń proszone sa o kontakt z autorem za posrednictwem formularza w stopce lub telefonicznie. Spodziewamy się uruchomienia kolejnej edycji projektu zawierającego ofertę szkoleń nieodpłatnych.