W dniach 24 - 26 września na XIII Kongresie Kadry kierowniczej oświaty  w Toruniu prowadzimy warsztaty, Open Space dla uczestnikow oraz bierzemy udział w panelu programowym.
Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty - osób, które kierując szkołami, organizując oświatę w samorządach, sprawując nadzór pedagogiczny, chcą aktywnie wpływać na politykę oświatową państwa, być u źródła wydarzeń i zmian. Celem Kongresu jest umożliwienie środowisku oświatowemu udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe.
W poniedziałek zaraz po rozpoczęciu Kongresu raze ze Staszkiem Bobulą poprowadzimy dla uczestników warsztaty poświęcone prowadzeniu rozmów wspierającyh i motywujących z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

We wtorek w głównym panelu poswięconym edukacji i  zabiore głos jako jeden z panelistów dzieląc się swoja refleksja nt perspektyw edukacyjnych związanych z przygotowaniem uczniów do świadomego kształtowania swojego poczucia szczęścia i odnajdywania sensu życia.

Po poanelu dyskusyjnym zaprosimy wspólnie ze Staszkiem uczestników do udziału w kilkuset osobowym Open Space podczas którego uczestnicy Kongresu oraz uczniowie i przedstawiciele organizacji edukacyjnych dyskutowac beda o tym CZY MYŚLIMY W SZKOLE O WSKAZYWANIU DRÓG DO SZCZĘŚCIA I DRÓG DO PEŁNEGO ROZKWITU CZŁOWIEKA?